Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia SP50.26.9.2022
Termin składania ofert 2022-06-10
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Marcin Czarnowski 857489043
Kategoria newslettera Zamówienia publiczne

Link do platformy: www.ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37c20617-d2a2-11ec-9a86-f6f4c648a056

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony