Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku

Struktura szkoły

ORGANIZACJA

KADRA KIEROWNICZA 

Dyrektor 

Ewa Maria Chociej 

Wicedyrektor 

Małgorzata Szpakowska 

Wicedyrektor 

Wojciech Zimnoch 

RADA PEDAGOGICZNA 

Rada Pedagogiczna 

Zespoły samokształceniowych i zadaniowe. 

ADMINISTRACJA  

Główny księgowy 

Teresa Czarnowska

Kierownik gospodarczy 

Marcin Czarnowski

Starszy specjalista ds. księgowych 

Joanna Kowalewska

Starszy specjalista do spraw Kadr 

Agnieszka Staszyńska

Starszy intendent 

Alicja Idzikowska

Inspektor do spraw BHP 

Joanna Masłowska

Informatyk 

Jarosław Nadachewicz

Sekretarz 

Magdalena Chudzińska

Sekretarka 

Urszula Łabanowska 

STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku jest gminną samorządową jednostką organizacyjną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony